Ziua Internațională a Femeii 2018: femeile întâmpină în continuare obstacole

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Bruxelles, 8 martie 2018

De Ziua Internațională a Femeii, Comisia își publică raportul din 2018 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați și prezintă un raport referitor la prezența femeilor în sectorul tehnologic. Nu s-au atins încă obiectivele stabilite.

Comisia a luat măsuri pentru a obține o schimbare. Aceasta a prezentat o propunere pentru a îmbunătăți echilibrul dintre viața profesională și cea privată a familiilor care muncesc, un plan de acțiune pentru abordarea diferenței de remunerare între femei și bărbați și a lansat un apel pentru a pune capăt violenței împotriva femeilor prin finanțare și acțiuni de sensibilizare.

Raportul din 2018 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați arată că progresele au stagnat în anumite domenii: femeile continuă să-și asume cea mai mare parte a responsabilităților de îngrijire în cadrul familiei, diferența de remunerare între femei și bărbați s-a stabilizat la 16 % de mai mulți ani și violența împotriva femeilor rămâne o problemă.

Frans Timmermans, prim-vicepreședinte al Comisiei Europene a declarat astăzi: „Egalitatea de gen reprezintă o prioritate pe agenda noastră, însă progresele pe teren sunt încă lente. Pentru ca situația să se schimbe în mod real pentru femei, trebuie să transformăm sensibilizarea și intențiile în acțiuni. Aceasta înseamnă adoptarea noii legislații propuse de Comisie privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată, aderarea la Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice. și punerea în aplicare a politicilor convenite deja pentru a soluționa diferența de remunerare între femei și bărbați și pentru a combate violența împotriva femeilor”.

Věra Jourová, comisarul european pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a adăugat: „Egalitatea de gen nu se rezumă doar la femei. Este vorba despre societatea, economia și demografia noastră. Vrem să garantăm că femeile sunt cu adevărat egale bărbaților în fața legii. De asemenea, vom continua să acționăm în vederea emancipării femeilor, astfel încât acestea să poată face propriile alegeri în ceea ce privește carierele și familiile lor.”

Mariya Gabriel, comisarul pentru economie digitală și societate digitală, a declarat: „Viitorul Europei va fi unul digital și nouă ne revine sarcina de a-l face favorabil incluziunii. Femeile și fetele nu pot fi excluse din transformarea digitală a economiei și a societății noastre. Obiectivele agendei noastre privind femeile în domeniile digitale vor fi sprijinirea, emanciparea, încurajarea și motivarea femeilor și fetelor astfel încât să eliminăm decalajul digital dintre femei și bărbați.”

Raportul arată că femeile întâmpină în continuare obstacole în mai multe domenii:

  • cu toate că femeile europene sunt mai bine instruite decât bărbații (44 % dintre femeile cu vârste cuprinse între 30-34 de ani au obținut o diplomă universitară în 2016, față de 34 % dintre bărbați), acestea rămân extrem de slab reprezentate în funcțiile de decizie din întreprinderi și câștigă în continuare în medie cu 16 % mai puțin decât bărbații la nivelul UE;
  • femeile sunt, de asemenea, subreprezentate în politică. În șase țări (Grecia, Croația, Cipru, Letonia, Ungaria și Malta), femeile reprezintă mai puțin de 20 % dintre membrii parlamentelor naționale;
  • disparitatea de gen în ceea ce privește ocuparea forței de muncă s-a stabilizat în ultimii ani la aproximativ 11 puncte procentuale. Nu s-a înregistrat nicio reducere semnificativă a decalajelor dintre statele membre cu performanțe scăzute și cele cu performanțe ridicate;
  • în medie, 44 % dintre europeni consideră că femeile ar trebui să aibă grijă de căminele și familiile lor. Într-o treime din statele membre ale UE, această opinie este împărtășită de cel puțin 70 % dintre cetățeni;
  • violența este în continuare extrem de larg răspândită: în Europa, o femeie din trei a fost supusă violenței fizice și/sau sexuale de la vârsta de 15 ani. De asemenea, 55 % dintre femeile din UE s-au confruntat cu acte de hărțuire sexuală.

Emanciparea femeilor în era digitală

Sectorul tehnologic va crea 500 000 de noi locuri de muncă până în 2020. Din păcate, femeile europene ar putea să nu profite de aceste oportunități, fapt valabil și pentru economia Europei. Participarea femeilor în sectorul TIC și cel digital nu s-a îmbunătățit prea mult în ultimii ani. Comisia a publicat astăzi un studiu suplimentar privind femeile în era digitală, care indică faptul că ocuparea mai multor locuri de muncă în sectorul digital de către femei ar putea genera o creștere a PIB-ului de 16 miliarde de euro anual în UE. Cu toate acestea, numai 24,9 % dintre femeile care urmează studii superioare obțin o diplomă în domeniile tehnologice. În ceea ce privește spiritul antreprenorial în sectorul tehnologic, conform studiului, start-up-urile deținute de femei au mai multe șanse de reușită, însă numai 14,8 % dintre fondatorii de start-up-uri sunt femei.

Pentru a spori participarea femeilor la sectorul digital, dna comisar Mariya Gabriel a prezentat astăzi planuri menite să promoveze modelele de urmat în sectorul informatic, să elimine stereotipurile, să promoveze competențele și educația digitală, precum și să sporească numărul de femei antreprenoare. Inițiativa privind femeile în domeniile digitale se va derula pe parcursul anilor 2018 și 2019.

Context

Egalitatea între femei și bărbați este o valoare fundamentală a Uniunii Europene și un drept care a fost consacrat în tratat încă de la început: Tratatul de la Roma cuprindea o dispoziție privind egalitatea de remunerare.

Activitatea Comisiei privind politica în materie de egalitate de gen se bazează pe „Angajamentul strategic pentru egalitatea de gen 2016-2019”, care se axează pe cinci domenii prioritare:

  • creșterea participării femeilor pe piața forței de muncă și independența economică egală între femei și bărbați;
  • reducerea disparităților de gen privind salariile, veniturile și pensiile, combătându-se astfel sărăcia în rândul femeilor;
  • promovarea egalității între femei și bărbați în procesul decizional;
  • combaterea violenței bazate pe gen și protejarea și sprijinirea victimelor, precum și
  • promovarea egalității de gen și a drepturilor femeilor în întreaga lume.

Pentru mai multe informații:

Raportul din 2018 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați

Studiul „Femeile în era digitală”

Inițiativă pentru creșterea participării femeilor în sectorul digital

Comunicatul de presă al Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați privind prezența femeilor în sectorul tehnologic

Colocviul anual privind drepturile femeilor în vremuri tulburi are drept temă violența și hărțuirea îndreptate împotriva femeilor, precum și inegalitățile economice și politice dintre femei și bărbați, cu un accent special pe diferența de remunerare dintre femei și bărbați și pe echilibrul dintre viața profesională și cea privată.

Inițiativa Spotlight, lansată de Comisia Europeană împreună cu Organizația Națiunilor Unite, are drept obiect violența bazată pe gen la nivel mondial.

Indicele egalității de gen al IEEG, ediția 2017

Clip video privind sensibilizarea în privința violenței împotriva femeilor

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: