Inițiativa cetățenească europeană: 9 milioane de cetățeni s-au implicat în procesul legislativ al UE

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Bruxelles, 28 martie 2018

Astăzi, Comisia Europeană a adoptat cel de al doilea Raport referitor la aplicarea Regulamentului privind inițiativa cetățenească europeană (ICE).

Se estimează că din 2012, de când este în vigoare acest nou instrument, 9 milioane de europeni din toate cele 28 de state membre au sprijinit o inițiativă cetățenească europeană. Patru inițiative reușite au colectat până în prezent peste 1 milion de semnături fiecare, iar Comisia s-a angajat să întreprindă acțiuni subsecvente cu privire la 3 dintre acestea.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: Faptul că 9 milioane de persoane au sprijinit o inițiativă cetățenească europeană în ultimii 6 ani arată că acest instrument stimulează implicarea și dezbaterile la nivel transfrontalier, cu un impact concret asupra politicilor UE. Trebuie însă să mergem și mai departe: propunerea noastră recentă de reformă le va facilita și mai mult cetățenilor acțiunile de lansare și sprijinire de noi inițiative și le va permite totodată tinerilor începând cu vârsta de 16 ani să își exprime punctul de vedere. „

În ultimii 3 ani instrumentul a făcut obiectul unor îmbunătățiri fără caracter legislativ. De asemenea, Comisia Juncker a optat pentru o abordare cu un caracter politic mai pronunțat, toate cererile de înregistrare (înainte de colectarea semnăturilor) fiind în prezent examinate de către colegiul comisarilor, iar în unele cazuri acceptându-se o înregistrare parțială. În urma acestor modificări s-a înregistrat o creștere importantă a numărului de inițiative acceptate pentru înregistrare, și anume aproximativ 90 % din inițiativele propuse din aprilie 2015, comparativ cu 60 % din totalul propunerilor depuse în perioada de 3 ani care a precedat această dată.

Printre cele 4 inițiative cetățenești care au obținut sprijinul a peste 1 milion de cetățeni se află inițiativa Stop Vivisection (Opriți vivisecția), în cazul căreia Comisia a adoptat acțiuni fără caracter legislativ; ca răspuns la inițiativa Right2Water (Dreptul la apă) Comisia a propus, în luna februarie, revizuirea Directivei privind apa potabilă; iar în cazul inițiativei Ban glyphosate and toxic pesticides (Interzicerea glifosatului și a pesticidelor toxice), Comisia a anunțat o propunere legislativă în vederea îmbunătățirii transparenței evaluărilor științifice și a procesului decizional.

După ce Comisia și-a prezentat primul raport privind aplicarea inițiativei cetățenești europene, în martie 2015, s-a lansat un proces de revizuire pentru a îmbunătăți eficacitatea instrumentului, în special o consultare publică deschisă. Ulterior, la 13 septembrie 2017, Comisia a propus un nou regulament care trebuie în prezent adoptat de către Parlamentul European și Consiliu. Noul regulament va face inițiativa cetățenească europeană mai accesibilă, mai puțin împovărătoare și mai ușor de utilizat de către organizatori și susținători. Comisia insistă ca regulamentul să fie adoptat până la sfârșitul anului 2018, astfel încât acesta să poată intra în vigoare în ianuarie 2020.

Propunerile vor fi discutate cu părțile interesate în cadrul „Zilei Inițiativei Cetățenești Europene”, organizate de către Comitetul Economic și Social European în data de 10 aprilie.

Context

Inițiativele cetățenești europene au fost introduse de Tratatul de la Lisabona, fiind lansate ca instrumente prin care cetățenii pot contribui la stabilirea agendei de lucru în aprilie 2012, odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului privind inițiativa cetățenească europeană, care pune în aplicare dispozițiile din tratat.

După înregistrarea oficială, o inițiativă cetățenească europeană permite ca 1 milion de cetățeni din cel puțin un sfert din statele membre ale UE să invite Comisia Europeană să propună un act juridic în domeniile în care Comisia are competența de a acționa.

Condițiile de admisibilitate, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul privind inițiativa cetățenească, sunt: acțiunea propusă să nu se afle în mod vădit în afara sferei de competență a Comisiei în ceea ce privește prezentarea unei propuneri de act juridic, să nu fie în mod vădit abuzivă, neserioasă sau vexatorie și să nu contravină în mod vădit valorilor Uniunii.

Informații suplimentare

Al doilea raport al Comisiei referitor la aplicarea Regulamentului privind inițiativa cetățenească europeană

Propunerea Comisiei de revizuire a Regulamentului privind inițiativa cetățenească europeană

Site-ul internet al inițiativei cetățenești europene

Site-ul internet al Regulamentului privind inițiativa cetățenească europeană

 

ANEXĂ: Prezentare generală a tuturor inițiativelor propuse de cetățeni

  Prima perioadă de 3 ani (aprilie 2012-martie 2015) A doua perioadă de 3 ani (aprilie 2015-martie 2018)  

Total

(din aprilie 2012)

Numărul total de inițiative înregistrate 31 17 48
Numărul total de cereri de înregistrare respinse 20 2 22

Sursă: Registrul ICE

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: