Noul cadru Europass

Comisia Europeană – Declarație

Competențe și calificări mai vizibile în întreaga UE: Declarația comisarului Thyssen în urma adoptării versiunii revizuite a cadrului Europass

Bruxelles, 12 aprilie 2018

Astăzi, statele membre ale UE au adoptat propunerea Comisiei de revizuire a cadrului Europass. Revizuirea, care vizează simplificarea și modernizarea CV-ului Europass și a altor instrumente în materie de competențe pentru era digitală, le va permite cetățenilor din întreaga UE să sporească vizibilitatea competențelor și a calificărilor lor și va ajuta factorii de decizie să anticipeze nevoile și tendințele pieței forței de muncă. Prin acordul de astăzi, Comisia a materializat toate cele zece acțiuni anunțate în cadrul Agendei pentru competențe în Europa, lansată în iunie 2016.

Ca reacție la acordul statelor membre, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, Marianne Thyssen, a declarat:

Salut călduros adoptarea, astăzi, în cadrul Consiliului, a revizuirii Deciziei Europass. Cu această adoptare legislativă finală, acum am materializat pe deplin toate cele 10 acțiuni din Agenda pentru competențe în Europa.

De peste un deceniu, Europass este un instrument esențial pentru sprijinirea unei mai bune comunicări și înțelegeri a competențelor a calificărilor. El a servit drept punte esențială între universul muncii și cel al educației și formării profesionale. Portalul Europass este vizitat de peste 55 000 de ori pe zi și CV-ul Europass a fost descărcat de peste 100 de milioane de ori din 2004.

Europass a demonstrat în mod clar valoarea sa adăugată ca vehicul de comunicare a competențelor în întreaga UE, însă el trebuie să evolueze în paralel cu dificultățile și oportunitățile erei digitale.

Astăzi, datorită adoptării propunerii noastre de a moderniza Europass, cadrul va oferi un e-portofoliu pentru stocare și schimb de informații, instrumente pentru ca cetățenii să își autoevalueze competențele și instrumente pentru descrierea învățării formale și informale, precum și a calificărilor.

Pentru prima dată, Europass va oferi, de asemenea, informații pentru a sprijini gestionarea carierei, inclusiv informații privind tendințele și cerințele pieței forței de muncă, precum și privind orientările și oportunitățile de învățare în întreaga Europă.

Comisia așteaptă cu interes începerea lucrărilor privind punerea în aplicare a acestei noi ere pentru Europass, în strânsă cooperare cu statele membre și cu părțile interesate. Aș dori să mulțumesc tuturor celor implicați pentru angajamentul de a pune la dispoziția cetățenilor noștri instrumente și servicii mai bune în ceea ce privește competențele și calificările.”

Context

În octombrie 2016, Comisia a adoptat o propunere de revizuire a deciziei Europass din 2004, una dintre cele zece acțiuni din cadrul Agendei pentru competențe în Europa.

Decizia adoptată astăzi se bazează pe propunerea Comisiei prezentată în octombrie 2016, care, la rândul său, a fost inspirată de feedback-ul, consultarea și contribuțiile importante din partea statelor membre, a partenerilor sociali și a părților interesate. Contribuțiile importante includ Avizul Comitetului Economic și Social European și consultarea cu Comitetul Regiunilor. Cadrul respectă comunicările privind noua Agendă pentru competențe în Europa și contribuie la derularea Pilonului european al drepturilor sociale.

Informații suplimentare

Comunicat de presă: Un nou cadru Europass: abilitățile și calificările vor deveni mai vizibile

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: