Bugetul UE pentru 2019: Comisia propune un buget axat pe continuitate și rezultate – pentru creștere economică, solidaritate, securitate

Bugetul UE pentru 2019: Comisia propune un buget axat pe continuitate și rezultate – pentru creștere economică, solidaritate, securitate
Bruxelles, 23 mai 2018

Comisia a prezentat astăzi proiectul de buget al UE pentru 2019 în valoare de 166 de miliarde EUR în credite de angajament, ceea ce corespunde unei creșteri cu 3 % față de 2018. Scopul principal este realizarea de investiții într-o economie europeană mai puternică și mai rezistentă, alături de promovarea solidarității și securității de o parte și de alta a frontierelor UE.

Acest buget este cel de-al șaselea în cadrul actualului buget pe termen lung al UE pentru perioada 2014-2020 și se înscrie în limitele prevăzute de acesta. A fost conceput astfel încât să optimizeze finanțarea programelor existente și a noilor inițiative și să stimuleze valoarea adăugată europeană în conformitate cu prioritățile Comisiei Juncker.

Dl Günther H. Oettinger, comisarul responsabil pentru buget și resurse umane, a declarat: „Propunem un buget ambițios care să continue să sprijine prioritățile noastre, în special în ceea ce privește investițiile, ocuparea forței de muncă, tineretul, migrația, solidaritatea și securitatea și care să ofere valoare adăugată la nivel european pentru cetățenii noștri. Avem nevoie de stabilitate pentru UE și îmi doresc să ajungem la un acord cu Parlamentul și Consiliul în cel mai scurt timp.”

Propunerea se bazează pe ipoteza că Regatul Unit va continua și după retragerea sa la 30 martie 2019 să contribuie și să participe la punerea în aplicare a bugetelor UE până la sfârșitul anului 2020, ca și cum ar fi stat membru.

Această propunere va fi dezbătută în comun de Parlamentul European și de statele membre ale Uniunii Europene. La începutul acestei luni, Comisia a prezentat propunerea sa pentru un buget modern și pragmatic pe termen lung pentru perioada 2021-2027.

Stimularea economiei europene

Fondurile pentru sprijinirea creșterii economice vor reprezenta aproximativ 80 de miliarde EUR în credite de angajament în 2019. Aceasta include suplimentarea bugetului alocat câtorva programe emblematice:

12,5 miliarde EUR (+ 8,4 % față de 2018) pentru cercetare și inovare în cadrul programului Orizont 2020, inclusiv 194 de milioane EUR pentru o nouă Întreprindere europeană comună pentru calculul de înaltă performanță;

2,6 miliarde EUR pentru educație în cadrul programului Erasmus+ ( + 10,4 % față de 2018);

3,8 miliarde EUR în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (+ 36,4 % față de 2018) pentru rețelele de infrastructură;

233,3 milioane EUR pentru inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor pentru a sprijini tinerii care locuiesc în regiuni unde rata șomajului este ridicată – în acest sens, va fi utilizat și Fondul social european.

Comisia preconizează că în 2019 programele politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020 vor rămâne la viteza de croazieră, după semnalele încurajatoare din ultimul an (57 de miliarde EUR, + 2,8 % față de 2018) și că finanțarea pentru politica agricolă va rămâne stabilă, la aproximativ 60 de miliarde EUR (+ 1,2 % față de 2018).

Securitatea în interiorul și în afara frontierelor UE

În ciuda limitărilor din bugetul UE pe termen lung pentru perioada 2014-2020, Comisia utilizează toată flexibilitatea de care dispune în buget pentru a se asigura că în acest an se va acorda din nou o atenție specială aspectelor legate de gestionarea migrației și a frontierelor:

reformarea sistemului european comun de azil, pentru a asigura o aplicare mai eficientă, echitabilă și umană a politicii în materie de azil;

un nou sistem de intrare-ieșire, care să permită o mai bună gestionare a frontierelor;

consolidarea Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, a Agenției UE pentru azil și a altor agenții care se ocupă de aspecte legate de gestionarea frontierelor și vizelor;

o sumă suplimentară de 1,5 miliarde EUR pentru Instrumentul pentru refugiații din Turcia, pentru a continua furnizarea de hrană, educație și locuințe pentru cei care fug din calea războaielor din Siria și din alte regiuni (o sumă suplimentară de 500 de milioane EUR va fi prevăzută deja în bugetul pentru 2018 și, din acest motiv, Comisia propune, de asemenea, modificarea acestuia);

punerea în aplicare a două inițiative majore: Cadrul de parteneriat cu țările terțe în cadrul Agendei europene privind migrația și Fondul european pentru dezvoltare durabilă (FEDD) pentru a aborda cauzele profunde ale migrației.

Sprijinirea noilor inițiative

Pe lângă faptul că va consolida eforturile depuse în trecut, acest proiect de buget prevede, de asemenea, sprijin pentru inițiative noi:

103 milioane EUR pentru Corpul european de solidaritate, care creează oportunități pentru ca tinerii să desfășoare activități de voluntariat sau să participe la proiecte în propria lor țară sau în străinătate;

11 milioane EUR pentru crearea unei Autorități Europene în domeniul Muncii, care va contribui la garantarea unei mobilități echitabile a forței de muncă în interiorul pieței interne și la simplificarea cooperării dintre autoritățile naționale;

40 de milioane EUR pentru extinderea programului de sprijin pentru reforme structurale, axat pe punerea în aplicare a reformelor structurale în statele membre;

245 de milioane EUR pentru instituirea programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării pentru a sprijini industria europeană de apărare și pentru a pune bazele unei Uniuni Europene a Apărării;

150 de milioane EUR pentru a consolida reacția în caz de cutremure, incendii forestiere și alte dezastre în Europa, prin intermediul unei rezerve de capacități de protecție civilă la nivelul UE, inclusiv echipamente și echipe „rescEU”;

5 milioane EUR pentru crearea noului Parchet European care se va ocupa de urmărirea în justiție a criminalității transfrontaliere, inclusiv a cazurilor de fraudă, corupție și spălare de bani. De asemenea, vor fi luate noi măsuri pentru a proteja persoanele fizice și întreprinderile împotriva atacurilor cibernetice.

Context

Proiectul de buget al UE pentru 2019 prevede două sume pentru fiecare program care urmează să fie finanțat: angajamente și plăți. „Angajamentele” se referă la finanțările care pot fi convenite prin contracte într-un anumit an, în timp ce „plățile” desemnează sumele plătite efectiv. Proiectul de buget al UE propus pentru 2019 se ridică la 166 de miliarde EUR în credite de angajament (+ 3 % față de 2018) și 149 de miliarde EUR în plăți (+ 3 % față de 2018).

În general, bugetul UE este în primul rând un buget de investiții. Ridicându-se la aproximativ 1 % din VNB-ul UE și reprezentând aproximativ 2 % din totalitatea cheltuielilor publice din UE, acesta este menit să completeze bugetele naționale și să pună în aplicare prioritățile asupra cărora au convenit toate statele membre UE.

Articolele din proiectul de Acord de retragere între Regatul Unit și Uniunea Europeană cu privire la decontul financiar prevăd că Regatul Unit va continua „să contribuie și să participe la punerea în aplicare a bugetelor Uniunii” ca și cum ar fi un membru titular în timpul perioadei de tranziție [1] . Prin urmare, proiectul de buget al UE pentru 2019 este prezentat pe această bază.

Informații suplimentare

Proiectul de buget al UE pe 2019 – Întrebări și răspunsuri

Proiectul de buget al UE pe 2019 – Documente

Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2018

[1] Proiect de acord privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, TF50 (2018) 35, 19 martie 2018

IP/18/3870

Persoane de contact pentru presă:

Alexander WINTERSTEIN (+32 2 299 32 65)
Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: