Articole din plastic de unică folosință: Noi norme europene pentru reducerea deșeurilor marine Bruxelles, 28 mai 2018

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Luate împreună, acestea reprezintă 70 % din totalul deșeurilor marine. Noile norme sunt proporționale și adaptate pentru a da cele mai bune rezultate, ceea ce înseamnă că unor produse diferite li se vor aplica măsuri diferite. Atunci când există alternative care să fie disponibile cu ușurință și la prețuri accesibile, articolele din plastic de unică folosință vor fi interzise de pe piață. Pentru articolele pentru care nu sunt disponibile cu ușurință alternative, accentul se pune pe limitarea utilizării lor prin reducerea la nivel național a consumului, prin introducerea unor cerințe legate de concepție și etichetare, precum și a unor obligații pentru producători de gestionare a deșeurilor și depoluare. Luate împreună, noile norme vor plasa Europa în prima linie de acțiune într-o chestiune cu implicații la nivel mondial.

Prim-vicepreședintele Comisiei, Frans Timmermans, responsabil cu dezvoltarea durabilă, a declarat: „Această Comisie a promis să se implice cât mai mult în chestiunile majore și să lase restul la latitudinea statelor membre. Este de netăgăduit că deșeurile din plastic sunt un subiect important și că europenii trebuie să acționeze împreună pentru rezolvarea acestei probleme, deoarece deșeurile de plastic se regăsesc în aerul, în solul, în oceanele și în alimentele noastre. Propunerea de astăzi va reduce articolele din plastic de unică folosință de pe rafturile supermarketurilor printr-o serie de măsuri. Vom interzice o parte dintre aceste articole și le vom înlocui cu alternative mai ecologice, astfel încât consumatorii să poată continua să folosească produsele lor preferate.”

Vicepreședintele Jyrki Katainen, responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a adăugat: „Materialele plastice pot fi fantastice, dar trebuie să le utilizăm într-un mod mai responsabil. Articolele din plastic de unică folosință nu sunt o alegere inteligentă nici din punct de vedere economic, nici din punct de vedere ecologic, iar propunerile de astăzi vor ajuta întreprinderile și consumatorii să se orienteze către alternative sustenabile. Aceasta este o oportunitate pentru Europa de a da tonul în materie prin crearea de produse de care lumea va avea nevoie în cursul deceniilor următoare și prin extragerea unei valori economice mai importante din resursele noastre prețioase, dar limitate. Obiectivele noastre de colectare a sticlelor din plastic vor contribui la generarea volumelor necesare pentru prosperitatea industriei de reciclare a materialelor plastice.”

În întreaga lume, plasticul reprezintă 85 % din deșeurile marine. Plasticul ajunge chiar și în plămânii și pe mesele oamenilor, iar efectele microplasticelor din aer, apă și alimente asupra sănătății sunt încă necunoscute. Este indispensabil să se găsească o soluție pentru problema materialelor plastice, iar aceasta poate aduce noi oportunități de inovare, competitivitate și de creare de noi locuri de muncă.

Întreprinderile vor dispune de un avantaj competitiv: existența unui singur set de norme pentru întreaga piață a UE va crea un stimulent pentru întreprinderile europene în sensul de a dezvolta economii de scară și de a deveni mai competitive pe piața mondială a produselor sustenabile, aflată în plină expansiune. Prin instituirea de sisteme de reutilizare (cum ar fi sistemele de returnare a garanției), întreprinderile pot asigura o aprovizionare stabilă cu articole de înaltă calitate. În alte cazuri, stimulentele în sensul căutării de soluții mai sustenabile pot oferi întreprinderilor un avantaj tehnologic asupra competitorilor pe piața mondială.

Măsuri diferite pentru produse diferite

După ce în 2015 au fost luate măsuri legate de problema pungilor din plastic, 72 % dintre europeni au declarat că au redus utilizarea acestora (Eurobarometru). UE își îndreaptă acum atenția către cele 10 produse din plastic de unică folosință și uneltele de pescuit care reprezintă împreună 70 % din deșeurile marine din Europa. Noile norme vor introduce:

  • Interzicerea plasticului în anumite produse: Atunci când sunt disponibile cu ușurință alternative la prețuri accesibile, articolele din plastic de unică folosință vor fi interzise de pe piață. Interdicția se va aplica bețișoarelor din plastic pentru urechi, tacâmurilor, farfuriilor, paielor, agitatoarelor pentru băuturi și bețelor din plastic pentru baloane, care vor trebui să fie confecționate din materiale sustenabile. Recipientele de unică folosință pentru băuturi, fabricate din materiale plastice, vor fi permise pe piață numai dacă dopurile și capacele acestora rămân atașate de corpul recipientului;
  • Obiective de reducere a consumului: Statele membre vor trebui să reducă utilizarea recipientelor din plastic pentru alimente și a paharelor pentru băuturiAcest lucru poate fi realizat prin stabilirea unor obiective naționale de reducere, prin punerea la dispoziție a unor produse alternative la punctul de vânzare sau asigurându-se că produsele din plastic de unică folosință nu pot fi puse la dispoziție în mod gratuit;
  • Obligațiile producătorilor: Producătorii vor contribui la acoperirea costurilor gestionării deșeurilor și ale depoluării, precum și ale măsurilor de sensibilizare în ceea ce privește recipientele pentru alimente, pachetele și foliile (cum ar fi pentru chipsuri și dulciuri), recipientele și paharele pentru băuturi, produsele din tutun cu filtru (filtrele de țigară), șervețelele umede, baloanele, precum și pungile de plastic subțiri. Industria va beneficia, totodată, de stimulente pentru a dezvolta alternative mai puțin poluante la aceste produse;
  • Obiective de colectare: Statele membre vor avea obligația de a colecta 90 % din sticlele de băuturi din plastic de unică folosință până în 2025, de exemplu prin sisteme de returnare a garanției;
  • Cerințe în materie de etichetare: Anumite produse vor necesita o etichetare clară și standardizată, care să indice modul în care trebuie eliminate deșeurile, impactul negativ al produsului asupra mediului și prezența materialelor plastice în produse. Această obligație se va aplica compreselor igienice, șervețelelor umede și baloanelor;
  • Măsuri de sensibilizare: Statele membre vor avea obligația de a sensibiliza consumatorii cu privire la impactul negativ al poluării cu deșeuri de articole din plastic de unică folosință și unelte de pescuit, precum și cu privire la sistemele disponibile pentru reutilizarea și pentru gestionarea deșeurilor în cazul tuturor acestor produse.

În cazul uneltelor de pescuit, care reprezintă 27 % din totalul deșeurilor de pe plaje, Comisia vizează completarea cadrului de politică existent cu sisteme de răspundere a producătorilor de unelte de pescuit care conțin material plastic. Aceștia vor fi obligați să acopere costurile legate de colectarea deșeurilor din instalațiile portuare de preluare, de transportul și tratarea acestora. Ei vor suporta, de asemenea, costurile măsurilor de sensibilizare. Detalii privind noile norme privind uneltele de pescuit sunt disponibile aici.

Etapele următoare

Propunerile Comisiei vor fi transmise acum Parlamentului European și Consiliului pentru adoptare. Comisia invită celelalte instituții să trateze acest dosar ca fiind o prioritate și să ofere cetățenilor europeni rezultate concrete înaintea alegerilor din mai 2019.

Totodată, pentru a marca Ziua Internațională a Mediului pe 5 iunie, Comisia va lansa o campanie de sensibilizare la nivelul UE punând accentul pe alegerea consumatorului și subliniind rolul individual în combaterea poluării și a deșeurilor marine din materiale plastice.

Desigur, rezolvarea problemei deșeurilor marine produse de UE este numai o parte a imaginii de ansamblu la nivel mondial. Prin asumarea rolului principal, însă, Uniunea Europeană va fi într-o poziție solidă pentru a stimula schimbarea la nivel global – atât prin G7 și G20, cât și prin punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU.

Context

Inițiativa de astăzi îndeplinește angajamentul asumat în Strategia europeană privind materialele plastice de a adopta măsuri legislative legate de deșeurile neraționale și dăunătoare din plastic, angajament care a fost salutat atât de Parlamentul European și de Consiliu, cât și de cetățeni și de părțile interesate. Măsurile propuse vor contribui la tranziția Europei către o economie circulară și la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU, precum și la îndeplinirea angajamentelor UE în materie de schimbări climatice și la realizarea obiectivelor acesteia în materie de politică industrială.

Directiva de astăzi se bazează pe normele existente, cum ar fi Directiva-cadru privind strategia pentru mediul marin și Directivele privind deșeurile, și completează alte măsuri adoptate pentru combaterea poluării marine, cum ar fi cele în temeiul Directivei privind instalațiile portuare de preluare și restricțiile propuse cu privire la microparticulele de plastic și materialele plastice oxo-degradabile. Directiva urmează o abordare similară cu aceea a Directivei privind pungile de plastic din 2015, care s-a bucurat de succes, a fost primită în mod pozitiv și a atras o schimbare rapidă în comportamentul consumatorilor.

Directiva propusă va aduce atât beneficii economice, cât și beneficii de mediu. Noile măsuri vor însemna, de exemplu:

  • evitarea producerii a 3,4 milioane de tone de echivalent CO2;
  • evitarea unor daune aduse mediului care ar costa echivalentul a 22 de miliarde EUR până în 2030;
  • economisirea de către consumatori a unei sume estimate la 6,5 miliarde EUR.

Împreună cu noile norme și obiective ale UE în materie de deșeuri adoptate luna aceasta, noile norme vor oferi claritatea, securitatea juridică și economiile de scară de care au nevoie întreprinderile din UE pentru a-și asuma rolul de lider pe noile piețe ale alternativelor inovatoare multifuncționale, ale noilor materiale și ale produselor mai bine concepute.

În conformitate cu cerințele privind o mai bună legiferare, pentru elaborarea propunerii de astăzi, au fost realizate consultări cu părțile interesate, o consultare publică deschisă, precum și evaluări aprofundate ale impactului. În cadrul consultării publice desfășurate în perioada decembrie 2017 și februarie 2018, 95 % dintre respondenți au fost de acord că măsurile legate de utilizarea articolelor din plastic de unică folosință sunt atât necesare, cât și urgente, iar 79 % au apreciat că, pentru a fi eficace, aceste măsuri ar trebui luate la nivelul UE. De asemenea, 70 % dintre producători și 80 % dintre mărci au răspuns că măsurile sunt necesare și urgente. 72 % au redus utilizarea pungilor de plastic, dintre care 38 % în cursul anului trecut.

Informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri: Noile norme ale UE privind produsele din plastic de unică folosință

Fișă informativă

Propunere de directivă privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului & Anexa

Evaluarea impactului & Rezumat

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: