Mai ai trei zile pentru a da ENTER…

Detalii și înscriere la https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea8oM6OS8aqfDsxLPT0RvFajajJNWzA-dPgvuc4DVh2Ob_Wg/viewform

Ce? ENTER! Seminar pentru actori locali, regionali şi naţionali implicate în activităţi de tineret în România organizat de Consiliul Europei pentru 35 de tineri și lucrători de tineret interesați de accesul tinerilor la drepturi sociale.

Când? 23 august zi de sosire, 24-26 august 2018 zile efective de lucru, 27 august zi de plecare
Termen limită de înscriere: 16 august 2018

Condiții de organizare?
Cazarea și masa vor fi acoperite de către organizatori, costurile de transport reprezentând cofinanțare din partea participanților.
Cursul va avea trei zile de lucru, iar cei selectați sunt așteptați să își asume participare pe parcursul întregului curs.

Enter! este recomandarea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei privind accesul tinerilor din cartiere dezavantajate la drepturile sociale. Mai multe informații despre această recomandare găsești la https://www.coe.int/en/web/enter/the-recommendation

Alte resurse:
– Taking it Seriously – ghidul pentru implementarea recomandării disponibil la https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806accfa
– Dignityland – jocul prin care înveți despre drepturile sociale ale tinerilor (detalii la https://www.coe.int/en/web/enter/enter-dignityland-)
– Compas, manualul pentru educație în ceea ce privește drepturile omului în rândul tinerilor (detalii la https://www.coe.int/en/web/compass)

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: