Documente spre consultare publică – 29 martie 2017


Salut Radu Cajvaneanu,

Îți trimitem mai jos ultimele proiecte de acte normative publicate de către ministerele inițiatoare pe paginile proprii și încărcate de echipa Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social (MCPDS) în platforma E-consultare, un proiect dezvoltat de Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic și GovIT Hub.

Acestea sunt disponibile pe pagina http://consultare.gov.ro și sunt prezentate mai jos în ordinea termenului limită pentru trimitere a comentariilor. Reamintim că platforma permite căutarea anumitor acte normative sau sortarea lor în funcție de initiator. Îți mulțumim anticipat pentru implicarea ta în procesul decizional!

Echipa Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social – www.dialogsocial.gov.ro

Alte instrumente dezvoltate:

Calendarul E-Dezbatere constituie un alt instrument informativ, ce vine ca suport în interacțiunea activă a societății civile şi a cetăţenilor pe diverse teme de interes propuse de Ministere. Dezbaterile aflate în calendar sunt publicate pe paginile de internet respectiv alte canele de comunicare ale Ministerelor. Puteți accesa E-Dezbatere la adresa: http://dialogsocial.gov.ro/e-dezbatere/

E.U- Consultare reprezintă un buletin informativ ce are ca scop informarea periodică și transparentă, dar și implicarea societății civile în procesele decizionale ale Comisiei Europene. Găsiți buletinul E.U.-Consultare la adresa http://dialogsocial.gov.ro/eu-consultare/.


Acte normative aflate în consultare publică

Proiectul de Lege privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale

Ministerul Afacerilor Interne

Data publicarii: 23.03.2017
Data incheierii dezbaterii publice: 02.05.2017
Limita pentru trimitere propuneri: 12.04.2017


Ordin pentru aprobarea procedurii privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor agricole situate în extravilan

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Data publicarii: 23.03.2017
Data incheierii dezbaterii publice: 22.04.2017
Limita pentru trimitere propuneri: 02.04.2017


Ordin privind modificarea și completarea Procedurii de emitere a certificatului de origine pentru biomasa provenită din agricultură şi industriile conexe, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 46/2012

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Data publicarii: 23.03.2017
Data incheierii dezbaterii publice: 22.04.2017
Limita pentru trimitere propuneri: 02.04.2017


Hotărâre privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Data publicarii: 24.03.2017
Data incheierii dezbaterii publice: 23.04.2017
Limita pentru trimitere propuneri: 03.04.2017


Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei Generale de Descentralizare

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

Data publicarii: 23.03.2017
Data incheierii dezbaterii publice: 22.04.2017
Limita pentru trimitere propuneri: 02.04.2017


Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

Data publicarii: 23.03.2017
Data incheierii dezbaterii publice: 22.04.2017
Limita pentru trimitere propuneri: 02.04.2017


Proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

Data publicarii: 23.03.2017
Data incheierii dezbaterii publice: 22.04.2017
Limita pentru trimitere propuneri: 02.04.2017


Proiect Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiect de îmbunătăţire a serviciilor judiciare) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 17 februarie 2017 și, respectiv, 27 februarie 2017

Ministerul Finanțelor Publice

Data publicarii: 23.03.2017
Data incheierii dezbaterii publice: 22.04.2017
Limita pentru trimitere propuneri: 02.04.2017


Proiect Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr.450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial

Ministerul Finanțelor Publice

Data publicarii: 24.03.2017
Data incheierii dezbaterii publice: 23.04.2017
Limita pentru trimitere propuneri: 03.04.2017


Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

Ministerul Sănătății

Data publicarii: 24.03.2017
Data incheierii dezbaterii publice: 23.04.2017
Limita pentru trimitere propuneri: 03.04.2017


Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 2408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale a diferenţei dintre tarife şi costuri în transportul feroviar public de călători

Ministerul Transporturilor

Data publicarii: 24.03.2017
Data incheierii dezbaterii publice: 23.04.2017
Limita pentru trimitere propuneri: 03.04.2017


Cu mulțumiri,
Echipa MCPDS

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: